Fotogrametri Dersi “Proje Sunumları” Gerçekleştirildi.

Fotogrametri Dersi “Proje Sunumları” Gerçekleştirildi.

Okulumuz Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Harita Kadastro Programı 2.sınıf öğrencilerinin Fotogrametri dersi kapsamında hazırladıkları projeler, yapılan sunumlarla gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz tarafından Öğr. Gör. Ahmet USLU danışmanlığında Yersel Fotogrametri alanında tescilli kültür varlıkları ve arkeolojik eserler için 3 boyutlu modeller, Hava Fotogrametrisi alanında ise Sayısal Fotogrametrik Halihazır haritalar oluşturuldu.

Elde edilen sonuç ürünlerin sayısal olması, bu ürünlerin belgeleme ve fotogrametrik röleve, üç boyutlu verinin görselleştirilmesi, yönetilmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında sunulması gibi farklı uygulama alanlarında da kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2018, Pazartesi