Harita Kadastro Programı Teknik Gezi

Harita Kadastro Programı Teknik Gezi

Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü Açık Kömür Ocaklarına Teknik Gezi

17 Nisan 2019 Çarşamba günü okulumuz Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita Kadastro Programı tarafından Öğr. Gör. Ahmet USLU, Yüksek Okul Sekreteri Ali AYAZ ve teknisyen İsmail ŞAVLI eşliğinde Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü bünyesindeki açık kömür ocaklarına teknik gezi düzenlenmiştir.

İlk olarak GLİ Eğitim Şube Müdürlüğüne gidilerek Maden Müh. Özgür ACAR rehberliğinde öğrencilerimiz baretlerini giyerek açık ocaklar bölgesinde seyir tepesi denilen noktaya ulaşmışlardır. Burada öğrencilerimize Harita Teknikerleri Abdullah ALTUĞ ve Ertuğrul BAYER tarafından maden işletmesinde devam etmekte olan çalışmalarla ilgili genel bilgiler verilmiş olup; maden sahasında yürütülmekte olan haritacılık faaliyetleri kapsamında doğrultu, konum ve yükseklik ölçmelerinin nasıl yapıldığı, jeodezik ölçme bilgisinin madencilik ile olan ilişkisi gibi teknik konular ve madencilik sektöründe çalışacak bir harita teknikerinde olması gereken vasıflar üzerinde durulmuştur.

Teknik gezinin sonuna doğru kömür üretiminin yapıldığı sahaya inilmiş ve burada öğrencilerimize kullanılan iş makinaları, çalışma yöntemleri ve patlatma işlemleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Teknik gezi kapsamında bizlere zaman ayıran ve deneyimlerini paylaşan Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, Pazartesi