Yürütücülüğünü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüsekokulu’nun Üstlendiği TÜBİTAK 1005 Projesi Desteklenmeye Hak Kazandı

Yürütücülüğünü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüsekokulu’nun Üstlendiği TÜBİTAK 1005 Projesi Desteklenmeye Hak Kazandı

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nda yürütülecek olan “Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sistemi Tasarımı ve Üretimi” başlıklı ve 121E424 numaralı projenin Tübitak Araştırma Destek Grubu Başkanlığı (ARDEB) tarafından "1005- Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı" kapsamında desteklenmesine karar verildi. Projede, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden beş araştırmacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden ise bir araştırmacı görev alacaktır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL proje ekibini makamında kabul ederek, proje ile ilgili bilgi aldı. Ziyarete, sözleşme aşamalarında proje ekibini yönlendirerek gerekli desteği veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ ile proje çalışmaları konusunda ekibi teşvik eden Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet ÇELİK de eşlik etti.

Proje kapsamında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında eklem hareket açıklıklarını ölçmede ve tanı amacıyla kullanılabilecek “Kablosuz Fark Eğim Ölçer Cihazı” tasarlanacak ve prototipi üretilecektir. Projede elde edilecek ürünün ithal ikamesi olması ve bu alandaki ürünlerin ithalatının azaltılması hedeflenmektedir.

DPÜ Tavşanlı MYO öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Eren GÜL’ün yürütücüsü olacağı projede, Tavşanlı MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Deniz KAPTAN, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK, Öğr. Gör. Ahmet USLU, Öğr. Gör. Bahadır ÇOKÇETİN araştırmacı olarak yer alacaktır. Ayrıca, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO’dan Öğr. Gör. Okan ÜZER de araştırmacı olarak projede yer alacaktır. Bu vesile ile projede Üniversite-Üniversite işbirliği yapılacak olup; elektronik, bilgisayar, yazılım, haritacılık, biyomedikal ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarının bir arada yer aldığı çok disiplinli bir ekip çalışması gerçekleştirilecektir. Projede DPÜ öğrencisi Semih DEMİREL de Yüksek Lisans bursiyeri olarak görev alacaktır.

Ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. UYSAL, duyduğu memnuniyeti dile getirerek proje ekibini tebrik etti ve proje kapsamında gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, Perşembe