Akademik Kadro

Ünvan Adı-Soyadı Bölüm/Görev Dahili E-Posta     Resim      
Prof. Dr. İsmet ÇELİK Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü --- ismet.celik@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Nur HOŞGÖR Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü  (Müdür Yardımcısı) 6703 nur.hosgor@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Deniz KAPTAN Elektronik ve Otomasyon Bölümü (Müdür Yardımıcısı) 6704 deniz.kaptan@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK Bilgisayar Teknolojileri Bölüm  Başkanı 6745 ahmet.celik@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Bahadır ÇOKÇETİN Elektronik ve Otomasyon  Bölüm Başkanı (Okulumuza Görevlendirilmiştir.) 6765 bahadir.cokcetin@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Abtullah TUĞCU Makine ve Metal Teknolojileri  Bölüm  Başkanı 6770 abtullah.tugcu@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Ahmet USLU Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm  Başkanı 6761 ahmet.uslu1@dpu.edu.tr
Doç. Dr. M.Akif KUNT Motorlu Araçlar ve UlaştırmaTeknolojileri  Bölüm  Başkanı 6775 mehmetakif.kunt@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Haluk GÜNEŞ Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı 6778 haluk.gunes@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Sibel MANİSALI Dış Ticaret  Bölüm  Başkanı 6750 sibel.manisali@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Öner GÜMÜŞ Muhasebe ve Vergi Bölüm  Başkanı   oner.gumus@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Beyza KALE KURHAN Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı 6776 beyza.kalekurhan@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Ayşe ÖZTÜRK Bilgisayar Teknolojileri Bölümü   (Bilgisayar Programcılığı Programı) 6747 ayse.ozturk@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Ayhan PİRİNÇ Bilgisayar Teknolojileri Bölümü (İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı)(Görevlendirilmiştir) ---- ayhanpirinc@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Eren GÜL Elektronik ve Otomasyon  Bölümü (Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı) 6766 eren.gul@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Serkan AKAN Elektronik ve Otomasyon (Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı)(Görevlendirilmiştir) ---- serkan.akan@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nuri CEYLAN Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü (Makine Programı) ---- nuri.ceylan@dpu.edu.tr
Öğr.Gör. Anıl HEKİM Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü (Makine Programı) 6772 anil.hekim@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Emre GEDİK  Mimarlık ve Şehir Planlama      Bölümü (Harita Kadastro Programı) 6760 emre.gedik@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Mehmet ÖZKAYA  Mimarlık ve Şehir Planlama      Bölümü (Harita Kadastro Programı)   mehmet.ozkaya@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Çağan Berker İYİ Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri  Bölümü (Otomotiv Teknolojisi Programı) --- berker.iyi@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Funda ERKMEN ERDAĞ  (Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan okulumuza görevlendirilmiştir.) 6777 funda.erkmen@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp ACAR Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı) 6769 eyyup.acar@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Hülya GENÇER ÇAĞLAR Dış Ticaret Bölümü (Dış Ticaret Programı)(Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Program Sorumlusu)

 

6752

hulya.gencercaglar@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Nedret KORKMAZ Dış Ticaret Bölümü (Dış Ticaret Programı)(Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Program Sorumlusu) 6781 nedret.korkmaz@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Saim ŞENTÜRK Dış Ticaret Bölümü (Dış Ticaret Programı) (Okulumuza Görevlendirilmiştir.) 6751 saim.senturk@dpu.edu.tr   
Öğr. Gör. Mustafa Çağrı DEMİR Yönetim ve Organizasyon Bölümü (Lojistik Programı)   mustafa.demir@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz SOYKAN Yönetim ve Organizasyon Bölümü (Lojistik Programı) (Görevlendirilmiştir) --- yavuz.soykan@dpu.edu.tr

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021, Çarşamba