Yönetim ve Organizasyon Bölümü

--
Öğr. Gör. Beyza Kale KURHAN

Program Sorumlusu  - Dahili: 6776

Bölüm Başkanı 

 
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz SOYKAN

   

                                                                 

Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, Çarşamba