Kurumlararası Yatay Geçiş Duyurusu

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

(TIP FAKÜLTESİ HARİÇ)

 

A – ŞARTLAR

1- Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılığı tablosuna göre)

3- a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

    b) İkinci maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci maddeye göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

5- Kurumlar arası yurt içi ve yurt dışı yatay geçiş başvuruları, Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir.  Yönerge için tıklayınız.

 

B - GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru formu  Başvuru formu için tıklayınız.

2- Not durum belgesi (onaylı transkript).

3- Onaylı ders içerikleri

4-  Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

5- Disiplin cezası alıp almadığına dair belge

6- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin Transkriptleri (not belgesi) ve ders müfredatı yabancı dilde olanların ilgili evraklarının Türkçe çevirilerini de getirmeleri gerekmektedir.

7- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin öğrenim gördükleri Üniversite için tanınırlık belgesi.

 

 

C – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıkları/ Yüksekokul Müdürlükleri/ Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.

 

D – KONTENJANLAR

Kontenjanlar için tıklayınız.

 

E – TAKVİM

Başvuru Başlangıç Tarihi

17 Temmuz 2017

Başvuru Bitiş Tarihi

28 Temmuz 2017

Başvuru Değerlendirme Tarihleri

31 Temmuz-04 Ağustos 2017

Asil ve Yedek Adayların Birim Web Sayfalarında İlanı

09 Ağustos 2017

Asil Adayların Kayıt Tarihleri

14-18 Ağustos 2017

Yedek Kontenjanların Birim Web Sayfalarında İlanı

21 Ağustos 2017

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

22-25 Ağustos 2017

11 Temmuz 2017, Salı / 607 defa okundu.