Sıkça Sorulan Sorular

Dikkat : Buradaki bilgiler 25.04.2017 tarihi itibariyle, geçerli olan mevzuat ve yönetmeliklere göre hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra meydana gelen değişikleri takip etmek ve yönetmeliklere uymak öğrencilerin sorumluluğundadır. Ek sorun ve sorularınızda Bölüm başkanlarınız ve danışmanlarınızla irtibata geçiniz.

 

DERS KAYDI (KAYIT YENİLEME)

 

ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları ne zaman yapılıyor?

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuç belgelerinde hangi tarihlerde ve nerede kayıt yapılacağı        belirtiliyor. Ayrıca, konuyla ilgili olarak Üniversitemiz web sitesinde yeni yerleşen öğrencilere yönelik duyuru yapılmaktadır. Duyuruda yapılan açıklamaları çok dikkatli okuyunuz

 

Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?

https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle ya da yerleşmiş olduğunuz fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokula giderek şahsen kayıt yaptırabilirsiniz.

 

Üniversiteyi kazanarak ilk kayıt yaptırdığım yıl ders kaydı yaptırmam gerekir mi?

Kayıt yaptırmanız gerekir.

 

Ders kayıtlarını hangi tarihler arasında yapmam gerekir?

Ders kaydınızı, eğitim gördüğünüz birime ait akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapmak zorundasınız. Akademik Takvime Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Akademik Takvim nedir ve bütün işlemlerimi akademik takvime göre mi yapmak zorundayım?

Akademik Takvim, Dumlupınar Üniversitesi Senatosunca belirlenen ve kayıt yenileme, ders ekleme ya da Silme akademik konular ile ilgili son başvuru tarihleri, sınav başlangıç-bitiş tarihleri gibi tüm eğitim-öğretim süreçlerin yer aldığı plandır. Tüm işlemlerinizi Akademik Takvim ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapmak zorundasınız.

 

Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kaydımı yapmazsam ne olur?

Belirtilen tarihlerde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

Birinci sınıf öğrencisiyim. Kaç krediye kadar ders seçebilirim?

Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Öğrencilerin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS kredisidir.

 

Seçmeli dersten başarısız oldum. Yerine başka seçmeli ders seçebilir miyim?

Evet. Fakat obs.dpu.edu.tr adresinden ders seçimi yaparken almak istediğiniz seçmeli dersi seçip yerine değiştirmek istediğiniz ve dönemde açılmış olan diğer seçmeli dersi almanız gerekmektedir. Yerine ders seçme işlemini yapmazsanız bir sonraki dönemle sorun yaşayabilirsiniz.

 

Daha önce başarısız olduğum derslere devam zorunluluğum var mı?

Hayır. Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam koşulu aranmaz. Fakat başarısız olduğunuz seçmeli ders yerine yeni seçtiğiniz seçmeli derse devam şartınız doğacaktır.

 

 

Ders programında çakışan dersleri alabilir miyim?

Hayır. Eğer çakışan derslerden birinin devamından muaf değilseniz alamazsınız. Devam şartı bulunan ve çakışan dersleri alamazsınız. Danışman hocanız ile birlikte öncelikle kendi programınızın ikinci  öğretiminden yine çakışırsa o zaman diğer programlardaki benzer derslerden alabilirsiniz.

 

Ders kaydını nerede yapabilirim?

İnternet ortamında www.obs.dpu.edu.tr adresine giriş yapmak sureti ile interneti bulunan her yerden yapabilirsiniz. Ancak ders seçimlerinizi danışmanınıza onaylatmalısınız.

 

Sistem giriş şifremi unuttuğum için sisteme giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?

Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna gelerek alabilirsiniz.

 

Ders kaydını yaptırmadığımız dönem eğitim süresinden sayılır mı?

Evet.

 

Güz yarıyılı ders kaydı yaptırmadım. Bir sonraki yarıyıl (bahar) ders kaydı yaptırabilir miyim?

Evet.

 

Bir dönemde ne kadar ders alma hakkım bulunmaktadır?

Bir dönemde 30 AKTS’lik ders alma hakkınız bulunmaktadır. Fakat başarı durumunuza göre ilave olarak 5, 8, 12 ve ya 15 AKTS oranlarında fazla ders alabilirsiniz.

 

Ders seçme ekranında alacağım dersler çıkmıyor ne yapmam gerekiyor?

Ders planlarınıza bağlı olarak derslerinizin sistemde gözükmemesi ders kaldırılmış, dersin kodu değişmiş, ders açılmamış veya eksik açılmış olabilir. Bu durumda danışmanınızla irtibata geçiniz. Fakat sorun çözülmeden ders kaydınızı tamamlamayınız.

 

Derslerde kontenjan dolu uyarısı veriyor dersi seçemiyorum ne yapmalıyım?

Öncelikle alabileceğiniz diğer seçmeli veya grup dersini almayı denemelisiniz. Tüm kontenjanların dolu olması halinde danışmanınıza başvurmanız gerekmektedir.

 

Ders kaydımı yaptım ve danışmana onayı için gönderdim. Onaylanma sürecini takip etmeli miyim?

Evet. Danışman onayından emin olunuz. Danışman onayı olmayan ders kayıtları geçersizdir ve bu duruma ders ve sınavlara katılamazsınız. Sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.

 

Ders kayıt aşamasında en çok hangi hususlara dikkat etmem gerekir?

Ders kaydında üç önemli hususa dikkat etmeniz gerekir. Eksik ders alarak dönem uzatmamak için her dönem başında müfredat durum kontrolü, akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydın tamamlanması ve danışman onayı işlemidir.

 

Müfredat nedir?

Müfredat, eğitim gördüğünüz programda tamamlamak durumunda olduğunuz dersler yer alır.  Müfredatta yer alan derslerden biri veya bir kaçını eksik almanız veya alıp başaramamanız durumunda mezuniyet hakkı elde demezsiniz.

 

Müfredat kontrolü nedir ve ne zaman yapmalıyım?

www.obs.dpu.edu.tr sisteminde yer alan müfredat bilgileri ve transkriptinize ulaşarak, her kayıt dönemi başında alıp başarılı olduğunuz dersleri müfredatınızla karşılaştırmanız gerekmektedir.

 

Danışman onay bittikten sonra yapmam gereken bir şey var mı?

Danışman onayı işlemi tamamlandıktan sonra, kayıtlanmış olduğunuz dersleri tek tek kontrol ediniz. Sizin danışman onayına göndermiş olduğunuz derslerden bir veya bir kaçı danışmanınız tarafından listeden çıkartılmış olabilir.

 

Öğrenci Kimlik Kartımı Kaybettim ne yapmalıyım?

Merkez Kampüstesi Kart 43 bürosuna ve ya Kütahya Şehir merkezindeki Kart 43 bürosuna gidip yeni kimlik kartınızı alabilirsiniz.

 

Sınıf yoklama listesine imza atmalımıyım?

Evet ve ayrıca sistemden alınan ve üzerinde adınızın yer aldığı sınıf yoklama listesine devam devamsızlık imzasını atınız.

 

Sınıf yoklama listesinde adımız yoksa ne yapmalıyım?

Listede adınız yoksa kaydınızda sorun vardır demektir ve derhal danışmanınızla görüşünüz.

 

Kayıt olacağım derslere devam şartım yoksa yine de ders kaydı yaptırmalı mıyım?

Evet

 

Ders ekle/sil işlemi nedir? Bu işlemi nasıl yapmalıyım?

Seçmiş olduğunuz derslerden açılmayan seçmeli ders olduğunda veya değiştirmek istediğiniz dersler için Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanınızla irtibata geçerek yapabileceğiniz işlemdir.

 

DANIŞMAN AŞAMASI

 

Öğrenci daha önce aldığı ve başarısız olduğu seçmeli dersi değiştirebilir mi?

Evet, değiştirebilir. Fakat ders seçimi aşamasında, başarısız olduğu dersin yerine almak istediği dersi belirtmezse, sonraki dönemlerde sorun yaşanabilir.

 

Danışman onayını vermek için, öğrencinin şahsen gelmesini zorunlu tutabilir miyim?

Öğrenci bilgi Sistemi www.obs.dpu.edu.tr üzerinden internet ortamında ders kaydını yapan öğrenci, danışman onayına sistem üzerinden gönderebilmektedir. Danışman onayı için öğrencinin şahsen gelmesi veya vekalet vermesi gerekmekte ders kesinleştirme işlemi yapıp imzasını atmak zorundadır. Danışman, onaya gönderilen ders kaydını onaylama veya yine sistem üzerinden iade etme hakkını kullanabilir.

 

Danışmanın Onaylamadığı ve sistem üzerinden iade ettiğim ders kaydını öğrenci takip ederek tamamlamadığı takdirde sorumluluk kime aittir?

Her öğrenci ders kaydını yapmak, yaptığı kaydı danışman onayına göndermek ve onaya gönderdiği kaydın danışman tarafından kesin kayda dönüşmesini takip etmekle yükümlüdür. Ekle/Sil tarihleri arasında Danışman tarafından belirlenen dersleri, yeniden düzenleyerek danışmanına onaylatmakla yükümlüdür.

 

Danışmanın Ders kayıt onayı aşamasında nelere dikkat etmesi gerekir.

Öğrenci mezuniyet hakkı elde edebilmesi için, tabi olduğu müfredattaki tüm dersleri almak ve başarmak zorundadır. O nedenle her kayıt döneminde müfredat transkript kontrolünün yapılması önemlidir. Ayrıca öncelikle başarısız olduğu ve ya hiç almadığı alt dönem derslerini almak zorundadır.

 

Danışman Öğrencinin kayıt olmak istediği derste değişiklik yaptığında öğrenciye bilgi vermek zorunda mıdır?

Evet. Öğrenci ders kaydının kesin kayda dönüştüğünü görüp, dersleri tek tek kontrol etmeyebilir. Bu durumda ise sizin tarafınızdan değiştirilmiş dersi fark etmeme sonucunda, seçmemiş olduğu derse devam etme gibi olumsuz durumlar meydana gelmektedir. O nedenle ders değişikliği ile ilgili olarak öğrenci ile bilgi paylaşılması önemlidir.

 

Öğrenci tarafından onaya gönderilen ve Danışman onayı gerçekleştirilen ders kaydının, doğru olup olmadığını, Danışmanı öğrenci ile birlikte ne zaman kontrol etmelidir?

Akademik takvimde tanımlanan ekle-sil haftasında kontrol edebilir, hata varsa düzeltme yoluna gidebilirsiniz.

 

 

KAYIT DONDURMA

 

Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek (kayıt dondurma) mümkün müdür?

Evet. Öğrencilere, Haklı ve Geçerli Nedenler çerçevesinde kanıtlayacakları önemli nedenlerin ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı kayıt dondurabilirler.

 

Kayıt dondurma (Akademik İzin) işlemini ne zaman yapmak zorundayım?

Akademik izin isteklerinin yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılması gerekir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak müracaatlar işleme konulmaz.

 

En fazla ne kadar süre kayıt dondurabilirim?

Bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kaydınızı dondurulabilirsiniz.

 

Kayıt dondurma ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı?

Kayıt dondurduğunuz süreler eğitim-öğretimden sayılmaz. Kayıt yaptırmadığınız süreler Eğitim-Öğretimden sayılır.

 

İLİŞİK KESME

 

Kaydımı sildirmek için ne yapmam gerekir?

Kendiniz tarafından doldurulacak ilişik kesme formunu, form üzerinde belirtilen merkezlerde onaylattıktan sonra öğrenci işleri bürosuna öğrenci kimlik kartınızla birlikte vermeniz yeterli olacaktır. Kaydınızın silinmesi ile birlikte öğrencilik hakkınız sona erer. (Öğrenci Kimlik kartınızı mutlaka teslim etmeniz eğer kaybettiyseniz gazete ilanı getirmeniz gerekmektedir.)

 

DERS MUAFİYETİ

 

Daha önceden başardığım derslerden muaf tutulabilmem için ne yapmam gerekir?

Meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yenileme tarihleri içerisinde,  daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak istediği dersleri içeren bir dilekçeye onaylı transkript ve onaylı ders içerikleriyle ile ilgili birime başvurabilirler.

 

Daha önce aldığım ders/dersler için Müdürlüğe muafiyet dilekçesi verdim, muafiyet başvurum sonuçlanıncaya kadar bu derse kayıt yaptırıp devam etmeli miyim?

Birim Yönetim Kurulu’nun muafiyet talebini uygun görmesi ve muaf olunan derslerin sisteme işlenmesi sonrasında, danışmanınız ile birlikte alacak olduğunuz derslere kaydınız yapılır. Muafiyet kararının alınması süreci, Akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkarma süresinin sonrasına sarkması durumunda ders kayıt işlemi öğrenci işleri personellerince yerine getirilir. Fakat bu süre zarfında mağdur olmamanız için dönem derslere devam etmeniz önem arz etmektedir.

 

Üniversitenize dikey/yatay kayıt yaptırdım. Üniversitenizden muaf olduğum dersleri ve almam gereken dersleri nasıl öğrenebilirim?

Üniversitemize bağlı programlara kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunan her öğrenci için ilgili birimlerin muafiyet ve intibak komisyonu tarafından bir muafiyet çizelgesi hazırlanarak yönetim kurulu kararıyla birlikte öğrenciye tebliğ edilir.

 

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE MAZERET SINAVLARI

 

Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim? Nasıl?

Evet. Sınav sonuçlarına, sonuçların ilan edilmesinden, itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde ilgili birime (Bölüm Başkanlığına ) dilekçe vererek itiraz edebilirsiniz.

 

Ara sınavlarda mazeret sınavı yapılıyor mu?

Ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

 

Mazeret sınavına girmek için almış olduğum sağlık raporunu kaç gün içinde nereye vermem gerekir?

Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin başlangıcından itibaren üç iş günü içerisinde meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına şahsen veya faksla yazılı olarak yapılır. Faksla yapılan başvurularda öğrenci, mazeretini gösteren belgenin aslını sınav tarihine kadar ilgili meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına teslim etmek zorundadır

 

Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ortalama hangi oranlarda etki eder.

Üniversitemizde ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin sınav ağırlıkları %30’dan az ve %60’dan fazla olmayacak yarıyılın ilk iki haftasında belirlenir.

 

Devamsızlıktan kaldığım dersin Mezuniyet sınavına girebilir miyim?

Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin Mezuniyet sınavına giremez.

 

Önceki dönemlerde başarılı olduğum bir dersi not yükselmek amacıyla tekrar alabilir miyim?

Evet alabilirsiniz fakat en son aldığınız not geçerli olacaktır.

 

Mezuniyet sınavı ne demektir?

Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Bu madde hükümlerinde öngörülen mezuniyet sınav hakkı öğrenciye bir kez tanınır. Ancak, bu sınavlar sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel not ortalamasını 2,00'a yükseltemeyecek öğrenciye mezuniyet sınav hakkı tanınmaz.

Mezuniyet sınavına ne zaman başvurmam gerekir?

Mezuniyet sınavlarının yapılacağı tarihten iki gün öncesine kadar öğrenim gördükleri ilgili bölüm başkanlıklarına veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olarak müracaat ederler. Öğrencilerin durumu fakülte ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından

incelendikten sonra, mezuniyet sınav hakkı verilir.

 

Henüz staj dersimi tamamlamadığım halde Mezuniyet sınavına girebilir miyim?

Evet

 

AKTS KREDİ SİSTEMİ

 

Akts Kredi Sistemi Nedir?

AKTS kredisi, ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren (1 ile 60 arasında)  sayısal değerdir. Bu değer, bir kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir. Bu iş yükü içerisine bir akademik yılda ders kapsamındaki pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi çalışmalar da girer.

 

Üniversitemiz AKTS sistemini uygulamak zorunda mıdır?

Evet. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yükseköğretim kurumları AKTS sistemini uygulamak zorundadır.

 

Bir dersin AKTS Kredisi değeri nasıl hesaplanır?

Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir dersin AKTS değeri, o dersin iş yükünün hesaplanması ile oluşur. Örneğin 2 kredilik bir ders için AKTS değerini hesaplama çalışalım. 2 saatlik olan ve 14 haftalık ders için; 28 saatlik derse katılım, 1 saat vize, 1 saat final sınavı, 6 saat sınava hazırlık, 14 saat ise ders ve ödev olarak düşünüldüğünde öğrenciye 50 saatlik iş yükü yüklemektedir. 50 saatlik iş yükü de 2 AKTS’lik değer oluşturmaktadır.

 

Bir dönemde alacak olduğumuz derslere neden AKTS olarak sınırlandırılmaktadır?

Bir dönemde alınabilecek olduğunuz derslerin 30 AKTS olarak sınırlandırılmasının nedeni; alacak olduğunuz derslerin size yükleyeceği iş yükü ile bağlantılıdır. 1 AKTS’ nin 25 saatlik iş yükünden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, bir dönemde öğrencinin 30 X 25= 750 saatlik iş yükü ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu da öğrencinin günde 8 saat çalışmasını gerektirmektedir. Verilen örnekten de anlaşılacağı üzere, öğrencinin günlük olarak kaç saat iş yükü harcayabileceği göz önünde bulundurulduğundan sınırlamaya gidilmiştir.

 

Üniversitemizde Mezun Olabilmek İçin Kaç AKTS Krediyi Tamamlamam Gerekmektedir?

Meslek yüksekokulu programları 120 AKTS kredisi olarak  almanız gerekir.

 

ÖĞRENCİ HARÇLARI

 

Öğrenim ücreti/katkı payını hangi hesaba yatırmalıyım?

Herhangi bir Ziraat Bankası şubesi ATM cihazından öğrenci numaranızla harç ücretini yatırabilirsiniz.

 

Yatırdığım dekontu teslim etmek zorunda mıyım?

Hayır.

 

Şehit/Gazi çocuğuyum öğrenim ücreti ödememek için ne yapmalıyım?

Bu durumdaki öğrenciler öğrenim harcından muaf durumdadır.

 

Üniversitenizde kayıtlı öğrenciyim. Engelli raporum bulunmaktadır. Öğrenim ücretinin ne kadarını yatırmalıyım?

Engelli olduğunuza dair sağlık raporunun aslını bir dilekçe ile birlikte okulunuz öğrenci işlerine müracaat etmeniz durumunda engelli oranınız kadar öğrenim ücretinden indirim yapılacaktır.

 

Öğrenci harç iademi nasıl alabilirim?

İade gerekçenizi belirtir bir dilekçe ve kendi adınıza açılmış 26 haneli IBAN numaranızı belirtir banka çıktı görüntüsü ile Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmanız ve iade gerekçenizin haklı görülmesi halinde iade alabilirsiniz.

 

DPÜ OBS sisteminde kayıt ekranında ücret yatırmamam gerekirken borçlu veya yatırmam gereken ücret fazla görünüyor. Ne yapmam gerekir?

Öğrenci İşleri bürosuna başvurmanız gerekmektedir.

 

Kayıtlı olduğum programı uzatmam durumunda katkı payını öder miyim?

Evet. Program süresini aşmanız durumunda ilgili dönem katkı payı ücreti ödenir.

 

MEZUNİYET

 

Mezun olabilme koşulları nelerdir?

Kayıtlı olduğunuz öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini DPÜ Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre Almış olduğunuz tüm dersleri başarıyla tamamlayıp ve genel ağırlıklı ortalamanız 2,00 veya daha yüksek ise, diploma almaya hak kazanırsınız.

 

Yeni mezun oldum.  Diplomamı ne zaman alabilirim?

Final Sınavları sonunda mezun olan öğrencilerimiz diplomalarını mezuniyet töreninden sonra; bütünleme, tek ders, yaz okulu sınavları sonunda mezun olan öğrencilerimiz İlişik kesme işlemlerini yaptıktan sonra ve sistemden mezun edildikten 2 (İki) hafta sonar Öğrenci İşleri Birimine müracaat etmesi halinde diplomalarını alabilmektedir. Kimliğini kaybeden öğrencilerin kayıp ilanı ile birlikte gelmeleri veya kayıp tutanağı imzalatıldıktan sonra diplomalarını teslim alabilmektedirler.

 

Geçmiş yıllarda mezun oldum. Diplomamı nasıl alabilirim?

Öğrenci İşleri birimine gelerek alabilirsiniz. Eğer geçici mezuniyet belgesi almış iseniz belgenin aslını Mutlaka getirmeniz gerekmektedir. Geçici Mezuniyet belgesini kaybeden öğrenci Ulusal basın gazetelerinden birine ilan verdiği takdirde gazete ilanı ile gelerek diplomasını alabilir.

 

Üniversitenizden mezun oldum. Diploma ve mezuniyet bilgilerim e-devlette görünmüyor. Ne yapmalıyım?

Ülke genelinde yürütülen YÖKSİS veri tabanı çalışmaları kapsamında bütün kamu kurumları YÖKSİS veri tabanına    entegre olmaktadır. Bu nedenle üniversitemizden geçmiş yıllarda (genellikle 2003 yılı ve öncesi) mezun olan öğrencilerin mezuniyetleri E-devlet, ÖSYM, YÖK, Milli Eğitim vb. kurumlarda görünmemektedir. Bunun nedeni 2003 yılı ve önceki yıllarda okuyan öğrencilerin T.C. Kimlik numaralarının Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunmamasıdır. Bu durumdan dolayı problem yaşayan mezunlarımızın 0274 265 20 27 numaralı faksa veya diploma@dpu.edu.tr e-posta adresine nüfus cüzdanı ve diplomalarının ön ve arka yüzlü suretleri ile birlikte ekteki dilekçeyi doldurarak göndermeleri gerekmektedir. Bu başvuru işlemi sonucunda mezuniyet güncellemesi en kısa sürede yapılacaktır

 

Diplomamı kaybettim. Ne yapmalıyım?

(1) Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi ve diğer belgeleri kaybedenler ülke çapında

dağıtımı yapılan bir gazetede bir kez kayıp ilanı verirler. Kayıp ilanında kayıp belgenin nereden

alındığı, numarası, mezuniyet tarihi, kaybedildiğinden hükmü kalmadığı, belgenin vasıflarına ait diğer

bilgilerin belirtilmesi şarttır.

(2) Belgesini kaybeden kişi belgesini aldığı birime gerekçeli bir başvuru dilekçesi ve ekinde,

kayıp ilanının çıktığı gazete, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet vesikalık fotoğraf ve belge makbuzu ile

birlikte başvurur.

(3) Başvuruların incelenmesi sonucu ikinci nüsha belge talebinin uygun bulunması halinde,

kaybedilen asıl belgeye ait bilgilerin de bulunduğu birim yönetim kurulu kararı ve rektörlük oluru ile

kayıp belgenin ikinci nüshası hazırlanır.

(4) Geçici Mezuniyet Belgesinin kaybolması halinde, Diploması henüz düzenlenmemiş ise,

İkinci Nüsha Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. Diploması hazırlanmış ise geçici mezuniyet belgesi

verilmez.

(5) "İkinci Nüsha" ibaresi konularak düzenlenecek diploma, geçici mezuniyet belgesi ve diğer

belgelerin ikinci nüshasında, kayıp belgenin aslında bulunan aynı numaralar, kayıtlar ve imza

sahiplerinin unvan, ad ve soyadları yer alır, ancak düzenlendiği tarihteki imza yetkilileri tarafından

imzalanır.

(6) Tahribata uğraması nedeniyle orijinal şekli ibraz edilen diploma, geçici mezuniyet belgesi

ve diğer belgeler için ilan şartı aranmaksızın tahribata uğramış olan belgenin teslim edilmesi koşuluyla

aynı yol izlenerek ikinci nüsha verilir.

(7) İkinci nüshaları kaybedenlere diplomalarının, geçici mezuniyet belgelerinin ve diğer

belgelerin kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla ikinci nüshaları düzenlenir.

(8) Diploma ve geçici mezuniyet belgesi ikinci nüshalarının hazırlanması, kayıt ve teslim

  işlemleri Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

 

Transkript belgemi nasıl alabilirim?

Okuyan öğrencilerimiz transkript belgelerini bölüm/program sekreterliklerine başvurarak veya Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Web sayfasındaki Öğrenci İkonu altında bulunan Matbu Dilekçe ve Formlar kısmındaki dilekçeyi doldurarak nüfus cüzdanınız ile birlikte 0 274 6148671 no ya Fakslıyarak alabilirsiniz.

 

YAZ DÖNEMİ

Yaz dönemi uygulamasına yönelik ilkeler her dönem başında değiştirildiğinden, yaz dönemine dair duyuru ve ilanları takip ediniz.

 

BELGE İSTEME ( ÖĞRENCİ BELGESİ,TRANSKRİPT,DERS İÇERİĞİ…)

 

Öğrenci belgesi ve transkripti nereden alabilir.

Eğitim gördüğünüz birim bölüm sekreterliklerinden veya Öğrenci İşleri Bürosundan alabilirsiniz. Fakat öğrenci belgesini e-devlet üzerinden elektronik imzalı olarak dilediğiniz yerden alabilirsiniz.

 

Arkadaşım il dışında, onun adına öğrenci belgesi veya transkript nasıl alabilirim?

Öğrenci belgesi, transkript ve yatay geçiş başvurusu için kullanılan diğer belgeleri ya öğrencinin kendisinin bizzat alması ya da noterden vekâlet verdiği kişinin vekâlet belgesi ve kendi nüfus cüzdan fotokopisi ile alması mümkündür.

 

BURSLAR VE KATKI VE ÖĞRENİM KREDİLERİ

 

Burs ve Katkı-Öğrenim Kredisi başvuruları hangi tarihte yapılır?

Burs başvuruları genellikle 01-30 Eylül tarihleri arasında yapılmaktadır.

 

Nasıl başvuru yapabilirim?

Burs verecek her kurumun WEB adresinden, Başvuru Bilgi Formunu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

ÖRNEĞİN;

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurusu için “kyk.gov.tr-burs başvuruları” adresinden,

Dumlupınar Üniversitesi bursu için Meslek Yüksekokulumuz İlan panolarına dikkat ederek ilan edildikten sonra Öğrenci işleri bürosunda form doldurarak başvurabilirsiniz.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ

 

Üniversitenize Özel Öğrenci olarak başvuru yapabilmem için kendi üniversitemde ne kadar süre eğitim almış olmam gerekmektedir?

Önlisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyılını tamamlamış olmanız gerekmektedir.

 

Özel Öğrenci olarak ne zaman gelebilirim?

Eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan (15) gün öncesine kadar Üniversitemizin ilgili birimine başvuru yapmalıdır.

 

Özel Öğrenci statüsünde Üniversitenizden eğitim almam için hangi belgelerle başvuru yapmam gerekir?

Üniversitemize bağlı birimden alacağı dersleri de gösterir, kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunun olumlu kararı, disiplin durumunu gösterir belge, not çizelgesi (transkript) ve dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir. Ayrıca sağlık/aile/can güvenliği sorunları nedeniyle başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri temin etmeleri gerekir:

  1. Üniversite veya Kamu Hastanelerinden son 6 ay içerisinde alınmış, hayati tehlikeyi belgeleyen sağlık raporu,
  2. Ailesine bakmakla yükümlü olduğunu gösterir ilgili makamlardan alınan belgeler,
  3. Bağımsız yaşamı engelleyen nörolojik ve kas-iskelet sorunu olan öğrenciler,

ç) Üniversite veya Kamu Hastanelerinden alınmış ve Başhekim tarafından onaylanmış sağlık raporu ile     ailesi yanında kalması gerekli görülen öğrenciler,

  1. Resmî olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riskin ortaya çıkması.

 

Özel Öğrenci Olarak Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesi‘nde istenen belgelerle ilgili Fakülte/Yüksekokula dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir.

 

Üniversitenize Özel Öğrenci olarak kabul edildim ne yapmalıyım?

Özel öğrenci olarak kabul edildiğiniz birime müracaat ederek, kesin kaydınızı  yaptırmanız gerekmektedir.

 

Özel Öğrenci olarak kesin kayıt işlemlerinden sonra nasıl yol izlemeliyim?

Meslek Yüksekokulunuza giderek danışmanınızı bulmanız ve ders kayıt işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.

 

Özel Öğrenci statüsünde kalan eğitimimi Üniversitenizde tamamlayabilir miyim?

Özel öğrencilik süresi, bir defada en fazla 1 yıl olarak belirlenir. Ancak, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının devam etmesi durumunda, ilgili birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite senatosunca özel öğrenciliğin devamı yönünde karara bağlanabilir.

İkinci Öğretim öğrencisiyim. Üniversitenizde özel öğrenci olduğum takdirde harç ödeyecek miyim?

Evet. Öğrencilik hakkınız kendi Üniversitenizde devam ettiği için kendi Üniversitenize harç ödemeye devam etmelisiniz.

 

STAJ

 

Staj yapmak zorunlu mudur?

Evet. 15+15 toplam 30 gün staj yapma zorunludur.

 

Staj defterini nereden alabilirim?

Staj defterine ulaşmak için linki tıklayınız.

 

İlk stajımı ne zaman yapabilirim?

İlk staj 1. sınıfın sonunda yaz döneminde yapılır.

 

2 stajımı birden 2. sınıfın sonunda yaz döneminde yapabilirmiyim?

Evet yapılabilir.

 

Staj için firmalar hangi belgeleri ister?

Firmaların kamu kurumu ya da kurumsal olup olmamasına göre değişir. Genelde istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 

- Öğrenci belgesi

- Sigorta giriş belgesi

- Zorunlu staj olduğunu kanıtlayan belge (staj defterinin 9. Sayfasındaki ilgili makama düzenlenen dilekçe)

- CV

- Transkript

 

Nerelerde staj yapabilirim?

Staj danışmanınızla irtibata geçiniz.

 

Staj yapmadan mezun olunabilir mi?

Hayır. Meslek yüksekokul/yüksekokul birimleri tarafından belirlenen sure/gün boyunca staj yapılması gerekmektedir.

 

Staj başvurusu nasıl yapabilirim?

Staj başvurularınızı, OBS üzerinde staj takvimi tarihleri dikkate alınarak yapılır.

 

Staj başvurumu yaptım bundan sonra ne yapmalıyım?

Staj başvurunuzu yaptıktan sonra Staj Sorumlunuz/Danışmanınız tarafından onaylanmasını beklemelisiniz?

 

Staj başvurum onaylandı ne yapmalıyım?

Staj tarihlerinde stajınızı yapabilirsiniz.

 

Staj başvurum kabul edilmedi ne yapmalıyım?

Staj danışmanınızla irtabata geçiniz.

 

Staj yapılırken sigorta yapılır mı?

Staj döneminde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 .nci maddesi e bendi gereği öğrenci sigorta primi Üniversitemiz tarafından ödenecektir.

 

Staj sigorta giriş belgesini nasıl alabilirim?

Staja başlamadan 2 gün önce elden memur Mustafa TOKGÖZ ya da SSK Sigorta İşe Giriş Bildirisi Dilekçesi doldurup okula fax çektiğiniz takdirde işyerinize fax ile gönderilir.

 

Staj defterini ne zaman doldurmalıyım?

Staj döneminde günlük yapılan işler staj defterine yazılmalıdır. Kurum yöneticilerine imzalatılmalı kaşe yaptırılmalıdır. Eksiksiz doldurulmalıdır.

 

Staj raporu hazırlamam gerekir mi?

Staj danışmanınız istediği takdirde hazılamanız gerekmektedir.

 

Staj defteri ne zaman teslim edilmelidir?

Staj defterleri staj bitiminden itibaren 1 ay içinde staj komisyonuna teslim edilmelidir?

 

Staj nasıl değerlendirilir, staj notu varmıdır?

Staj komisyonu tarafından değerlendirilir ve başarılı olan staja (YT) not verilir. Bu not ortalamayı etkilemez.

 

Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2017, Çarşamba