Misyon Vizyon

VİZYONUMUZ

İlgili iş kollarından, vasıflı ara eleman ihtiyacının karşılanması talebi ile başvurulan ve bu başvuruların öğretim elemanları ile birlikte öğrencinin mezun olmadan değerlendirildiği bir meslek yüksekokulu olmak.

MİSYONUMUZ

Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş; mesleğinin gereği teori ve uygulama bilgisiyle donanmış; iş hayatına hızlı uyum sağlayacak; insan ilişkilerinde başarılı; toplumsal kalkınmada pay sahibi öğrenciler mezun etmektir.

DEĞERLERİMİZ

  • İdealistlik
  • Beceriklilik
  • Sorumluluk
  • Dinamiklik
  • Çözümleyicilik
  • Yenilikçilik
  • Yaratıcılık
  • Şeffaflık
Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2014, Pazartesi