Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Muhasebe programının amacı; işletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilebilen işlemleri kayıtlara geçirerek bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlerinin yürütülmesini sağlayarak, ticaret, endüstri ve hizmet sektörü işletmelerine “muhasebe meslek elemanı” yetiştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere program öğrencilerine, ülkemizde 01.01.1994 tarihinde uygulamaya konulan “Tekdüzen Muhasebe Sistemi” ile ilgili temel bilgi ve beceriler uygulamalı olarak öğretilmektedir.İki yıllık muhasebe eğitimi süresince öğrencilere, temel muhasebe ve gerekli genel bilgi ve dersleri I.sınıfta, ihtisas muhasebelerini içeren mesleki dersler ağırlıklı olarak II. sınıfta okutulmaktadır. Muhasebe programı, Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde muhasebe işlerinin daha kısa sürede hızlı olarak, güvenilir, kaliteli ve düşük maliyetli yapılabilmesi amacıyla çağımızın vazgeçilmez aracı olan bilgisayarları bu yönde daha aktif kullanarak ülkemizde bu alandaki ihtiyacı karşılayabilmek için ara meslek elemanı yetiştirmek amacıyla öğretime başlamıştır.


MEZUN ÖĞRENCİLERİN İŞ OLANAKLARI

İki yıllık öğrenimden sonra derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, serbest muhasebe ve mali müşavirlikler ile yeminli mali müşavirlikler, şirketler, bankalar, maliye bakanlığı vb. kamu kuruluşu ve özel kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Mezunlarımızın ilgili fakültelere diket geçiş yaparak mezun olmaları halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ünvanı alabilmek için TÜRMOB’un açtığı stajyerlik sınavını kazanarak 3 yıl boyunca Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik bürolarında staj yapmaları gerekmektedir. Staj sonunda TÜRMOB tarafından yapılan yeterlilik sınavını başardığı takdirde “Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik ” ünvanı ile muhasebe bürosu açma ruhsatı alabilmektedirler.

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇEERİKLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2015, Cuma