Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı

Günümüzde hastanelerde binlerce farklı çeşit tıbbi cihaz ve sistem kullanılmaktadır. Çoğunluğu yurt dışından ithal edilen ve oldukça da pahalı olan bu cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerinin yapılması, ülke ekonomisine ve sağlık hizmetlerinin verimli ve etkin olarak verilmesi, ancak bu alanda iyi eğitilmiş teknik elemanlarla sağlanabilir. Bu durum sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinimi her geçen gün arttırmaktadır.

Tavşanlı MYO bünyesindeki Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı, sektörü tanıyan, gelecekte oluşabilecek sorunları görerek bunları çözebilecek kapasiteye sahip teknikerler yetiştirecektir. Özellikle sağlık alanında teşhis, tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde, son yıllarda, özel firmaların yanında kurumsal düzeyde biyomedikal cihazların teknik servis desteğinin artırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığının da çalışmaları vardır. Bu sektörün ve hizmet gücünün geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Bu amaçla biyomedikal merkezlerinin hastanelerde kurulması ve geliştirilmesi yönünde büyük adımlar atılmaktadır.
Biyomedikal cihaz teknikerliği mezunları kendi girişimleri ile kendi iş yerlerini kurabilecekleri gibi; resmi ve özel hastanelerde, laboratuvarlarda, dispanserlerde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve bakım atölyelerinde veya servislerinde görev yapacak donanıma sahip teknikerler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Bu program mezunlarının dikey geçiş yapabilecekleri lisans bölümleri;
 Biyomedikal Mühendisliği,
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
 Elektronik Mühendisliği,
 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğidir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022, Salı