Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Öğr. Gör. Mustafa Çağrı DEMİR

Bölüm Başkanı  - Dahili:6785

Öğr. Gör. Beyza Kale KURHAN
Program Sorumlusu  - Dahili: 6776
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz SOYKAN
(Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü'ne Görevlendirilmiştir.)

   

                                                                 

Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2022, Pazartesi