2019 2020 Güz Dönemi Mezuniyet Sınavları

2019-2020 Güz Dönemi Mezuniyet Sınavları, 30 Ocak 2020 Perşembe günü yapılacaktır.  Mezuniyet Sınavı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 28 Esaslarına göre yapılmaktadır. Mezuniyet Sınavına gireceklerin, en geç 27 Ocak 2020 Pazartesi Mesai Bitimine kadar dilekçeyle başvurmaları gerekmektedir. 

Mezuniyet Sınav Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 28:

Mezuniyet sınavları:  (1) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bu madde hükümlerinde öngörülen mezuniyet sınav hakkı, asgari mezuniyet şartını sağlayabilmeleri halinde aynı yarıyılda bir kez tanınır.

b) Asgari mezuniyet şartını sağlayabilmesi için, staj dışında devam şartını yerine getirdiği en fazla iki dersten; bütünleme sınavlarından sonra veya yaz okulu sonu mazeret sınavlarından sonra, mezuniyet sınavlarına girme hakkı verilir. Öğrenciler, aynı seçmeli gruptan devam şartını yerine getirdiği aynı veya farklı derslerin herhangi birinden mezuniyet sınav hakkını kullanabilirler.

c) Mezuniyet sınavı sonunda mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenci, not yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapamaz.

ç) Sınavda alınan not, tek başına o dersin başarı notu yerine geçer.

(2) Mezuniyet sınavlarının değerlendirmesi 31 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre yapılır.

(3) Durumları bu madde hükümlerine uyan öğrenciler, mezuniyet sınavlarının yapılacağı tarihten iki gün öncesine kadar öğrenim gördükleri ilgili bölüm başkanlıklarına veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olarak müracaat ederler. Öğrencilerin durumu fakülte ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından incelendikten sonra, uygun görülenlere mezuniyet sınav hakkı verilir.

29 Ocak 2020, Çarşamba / 233 defa okundu.